a

 

Zaklada "Prof. dr. Marijan Hanžeković" objavljuje natječaj za dodjelu godišnje nagrade za 2011. godinu. Na natječaj se šalju znanstveni i stručni radovi. Rad optimalnog opsega (jedan autorski arak, tj. 16 stranica x 30 redaka) mora biti napisan na hrvatskome ili engleskom jeziku i predan najkasnije do 1. lipnja 2011. Uz rad se predaje i prijavnica na natječaj. Svi natjecatelji moraju zadovoljiti propisane uvjete.

Pravo prijave radova u kategoriji redovite nagrade imaju hrvatski i strani državljani. Dopušteno je suautorstvo, i u tom se slučaju nagrada dijeli.

Za studentsku nagradu radove imaju pravo poslati studenti dodiplomskog studija u zemlji i inozemstvu.

Natječaj je javan, a radovi se predaju pod zaporkom. Autori moraju na tekstu upisati zaporku i kategoriju nagrade za koju se natječu (redovita ili studentska), a uz tekst priložiti zapečaćenu omotnicu u kojoj se nalazi zaporka, popunjena prijavnica i životopis autora.