Zaklada "Prof. dr. Marijan Hanžeković"

Smičiklasova 21, 10000 Zagreb

tel.:
+ 385 1 4819 363
+ 385 1 4886 444

fax:
+ 385 1 4819 365

e-mail: Zaklada.Hanzekovic@ijf.hr